Securitate si sanatate in munca

Va asiguram suportul necesar conformarii cu cerintele prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, prin realizarea urmatoarelor activitati de prevenire si protectie in concordanta cu art. 15, alin.(1) din HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006:

1. Intocmirea dosarului

Cu documentele cerute de Legea nr. 319/2006 si Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. 1425/2006:

 • Anexa la Regulamentul de Ordine Interioara (cu privire la obligatiile de a cunoaste si respecta deciziile de securitatea si sanatatea muncii);
 • Anexa la Fisa postului (cu privire la modul de insusire si respectare a masurilor pentru securitatea si sanatatea muncii);
 • Documentar de instruire pentru toate fazele de instruire;
 • Tematica pentru toate fazele de instruire (general introductiv si la locul de munca la angajare, cat si periodic);
 • Teste de evaluare a cunostintelor acumulate in urma instruirii;
 • Instructiuni specifice de securitatea, sanatatea si protectia muncii pentru fiecare loc de munca;
 • Normativ pentru acordarea echipamentului individual de protectie;
 • Evidenta zonelor cu risc ridicat (acolo unde este cazul);
 • Decizii si sarcini pe linie de protectie a muncii ce revin conducatorilor locurilor de munca;
 • Obligatiile si raspunderile personalului muncitor privind S.S.M.;
 • Decizie privind constituirea comitetului de securitate si sanatate in munca;
 • Plan de actiune in caz de pericol grav si iminent;
 • Plan de organizare a activitatii de acordare a primului ajutor;
 • Fisele individuale de instructaj privind securitatea si sanatatea in munca;

2. Consiliere lunara

 • Efectuare instructaj introductiv general;
 • Informare periodica privind modificarile legislative;
 • Elaborarea documentatiei în functie de modificarile legislative;
 • Intocmirea normativului de acordare a EIP si EL, pentru meseriile existente in firma;
 • Elaborarea instructiunilor proprii de securitatea muncii (protectia muncii);
 • Programe de instruire – testare la nivelul societatii;
 • Organizarea activitatii de securitatea muncii (atributii ale conducatorilor locurilor de munca, ale executantilor, nominalizare etc.);
 • Stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate;
 • Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, a tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor HG nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
 • Aplicarea planului de prevenire si protectie.

3. Cercetarea accidentelor de munca cu incapacitate temporara de munca

4. Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala

 • Identificarea si evaluarea factorilor de risc de accidentare si de imbolnavire professional;
 • Plan de prevenire si protectie;

Lucrarea se executa pentru fiecare loc de munca/ meserie in parte. Pretul este negociabil si difera in functie de numarul de persoane de pe acelasi loc de munca, complexitate si riscurile activitatilor.

Obs. – planul de prevenire si protectie se intocmeste pe fiecare loc de munca/meserie, precum si centralizat la nivelul societatii, pretul acestuia regasindu-se in contravaloarea evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala.

Climax Srl

Adresa:
Str.Lacramioarei, Nr.13, Bl.40, Sc.C, Etj.2, Ap.10, Sf.Gheorghe - Covasna
Telefon:
0367-402-648
GSM:
0751-045-944Copyright SC Climax SRL Home | Servicii | Contact